Kalkulačka pojištění nemovitosti a parametry pojištění

Důležitá není jen minimální hranice pojistného plnění, ale také horní hranice. I s jejich výpočtem a určením vám může pomoci kalkulačka pojištění nemovitosti. Horní hranice je limitem pojistného plnění. Obě hraniční částky jsou velice důležité – v tomto rozmezí se bude pohybovat plnění v případě pojistné události. Tato částka vám pak pomůže rekonstruovat nebo opravit nemovitost.

Pojištění nemovitosti – kalkulačka zahrnuje i limity

U některých rizik je stanovena výše limitu. Tu stanovuje pojišťovna nebo pojištěný. Jedná se o rizika jako povodeň, záplava, zemětřesení, vichřice a jiné. Za příplatek může pojišťovna základní limity zvýšit. U některých rizik jsou však limity omezené nebo se proti nim vůbec nepojišťuje – většinou je příčinou poloha nemovitosti v rizikové oblasti. Proto je důležité přesně zadat do kalkulačky pojištění i umístění dané nemovitosti.

Pojistnou částku lze určit s pomocí kalkulačky pojištění

Pojistná částka by měla odpovídat hodnotě nemovitosti. Pojistnou částku může stanovit znalec, pojišťovna nebo pojištěný sám – například pomocí kalkulačky pojištění nemovitosti. Správné stanovení hodnoty nemovitosti je důležité a má vliv na pojistné plnění v případě pojistné události. Pokud je nemovitost podpojištěna, bude nízké i pojistné plnění. Je- li částka naopak příliš vysoká, budete platit více, než je nutno.

Pozor na výši pojistného

Rozhodovat se pouze podle výše pojistného by bylo velice krátkozraké. Kvůli několika desítkám korun můžete přijít o dostatečné krytí. Důležité je vyhodnocení parametrů pojistné smlouvy. Ideální výše pojištění by měla odpovídat nové ceně nemovitosti. Výběr rizik by měl být stanoven podle toho, která rizika nemovitosti opravdu hrozí. Slevu může přinést také spoluúčast pojištěného.

vyberte nejlepší povinné ručení, srovnejte si pojištění domácnosti, víte jak na zabezpečení domácnosti