Pojištění nemovitosti – kalkulačka ověří kvalitu vašeho pojištění

Mnozí majitelé pojištění nemovitosti jsou zděšeni, když v případě pojistné události zjistí, že jejich pojistka nestačí na opravu pojištěné nemovitosti nebo na zakoupení nemovitosti nové. Pak vlastně platili pojišťovně za něco, co nesplnilo jejich očekávání. Pojištění sice neodvrátí pohromy od pojištěné nemovitosti, ale pomáhá zmírnit nebo odstranit následky takových událostí. Zadáním údajů do kalkulačky pojištění nemovitosti si každý může svou pojistku prověřit.

Kalkulačka pojištění nemovitosti vám pomůže s nabídkou

Nabídka pojištění nemovitosti je značně široká. Předmět pojištění se u jednotlivých pojišťoven nijak výrazně neodlišuje. Liší se však v tom, proti jakým rizikům je pojištění sjednáno a jaké jsou pojistné podmínky, jaká jsou omezení a limity plnění. Ve výběru nejvýhodnějšího pojištění napomůže právě kalkulačka pojištění nemovitosti.

Pojištění nemovitosti si můžete sestavit a zadat do kalkulačky

Pojištění nemovitosti si pojištěný může sestavit sám. Vybere si z pojištění proti jednotlivým rizikům právě ta, proti kterým chce mít svou nemovitost pojištěnou. Pojišťovny mívají vytvořeny balíčky se základním pojištěním, jedná se například o požár, výbuch, úder blesku nebo pád letadla. I tyto údaje je možno zahrnout do kalkulačky pojištění nemovitosti.

Kalkulačka pojištění nemovitosti může zahrnout i další rizika

Většina pojistitelů nabízí i pojištění proti dalším rizikům. Těmi mohou být např. krupobití, vichřice, povodeň, záplavy, sesuvy a zřícení skal nebo lavin, pády stromů či stožárů, následky těžkého sněhu nebo námrazy, zemětřesení, náraz dopravního prostředku, přepětí, odcizení, vandalismus a další.

vyberte nejlepší povinné ručení, srovnejte si pojištění domácnosti, víte jak na zabezpečení domácnosti